Zebranie Rady Dzielnicy Radziejów

radziejowZapraszamy na ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE Rady i Zarządu Dzielnicy. Zebranie odbędzie się po świętach Wielkiej Nocy, w czwartek 27 kwietnia 2017 r. o godz.17:00, zaś najbliższe zebranie Rady i Zarządu Dzielnicy 12 maja o godz.: 17:00 

Zapraszamy zainteresowanych do zgłaszania spraw do załatwienia dotyczących Dzielnicy. Ważne, aby wszelkie sprawy przekazywać Zarządowi lub przedstawicielom Rady w formie pisemnej. (wzór w zakładce PLIKI DO POBRANIA po prawej stronie)

Nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców Rybnika

PrawoUwaga Mieszkańcy Rybnika! Rada Dzielnicy Radziejów informuje, że zorganizowano punkty nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców Miasta.

Pomoc można uzyskać codziennie, w wyznaczonych miejscach (w budynkach Urzędu Miasta, PWiK, MOSiR, ADM i OPPZ „Przygoda”).

Szczegółowe informacje dotyczące miejsc i godzin udzielania porad można uzyskać w Urzędzie Miasta Rybnika, na stronie internetowej www.rybnik.eu i w gablotach informacyjnych obiektów użyteczności publicznej.

Zasiłek Opiekuńczy i Macierzyński z tytułu ubezpieczenia KRUS

KRUS LogoW związku ze zmianami w przepisach dotyczących uprawnień do pobierania zasiłku macierzyńskiego i pobierania świadczeń pielęgnacyjnych, opiekuńczych i zasiłku dla opiekuna Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego prosi zainteresowanych o zapoznanie się z tymi zmianami na stronie  http://www.krus.gov.pl/ w artykułach:

  • Zmiany w zasiłku macierzyńskim od 1 stycznia 2016 r.
  • Informacja dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna

oraz złożenie odpowiednich wniosków zamieszczonych na stronie  http://www.krus.gov.pl/bip/formularze-i-wnioski/

Wniosek o objęcie ubezpieczeniem emerytalno-rentowym w związku z pobieraniem świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna jest do pobrania ze strony Rady Dzielnicy Radziejów. (wniosek KRUS UD-84a/2015_10)