Zasiłek Opiekuńczy i Macierzyński z tytułu ubezpieczenia KRUS

KRUS LogoW związku ze zmianami w przepisach dotyczących uprawnień do pobierania zasiłku macierzyńskiego i pobierania świadczeń pielęgnacyjnych, opiekuńczych i zasiłku dla opiekuna Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego prosi zainteresowanych o zapoznanie się z tymi zmianami na stronie  http://www.krus.gov.pl/ w artykułach:

  • Zmiany w zasiłku macierzyńskim od 1 stycznia 2016 r.
  • Informacja dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna

oraz złożenie odpowiednich wniosków zamieszczonych na stronie  http://www.krus.gov.pl/bip/formularze-i-wnioski/

Wniosek o objęcie ubezpieczeniem emerytalno-rentowym w związku z pobieraniem świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna jest do pobrania ze strony Rady Dzielnicy Radziejów. (wniosek KRUS UD-84a/2015_10)